Ikonimaalauksen opetussuunnitelma


Ikonimaalauksen perusopetuksen opetussuunnitelman lähtökohtana on ollut opetushallituksen v. 2005 vahvistama taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet.

Ikonimaalauksen opetussuunnitelman on tehnyt työryhmä Suomen Ikonimaalarit ry:n toimeksiannosta vuosina 2005-2007.

Opetussuunnitelman mukainen ikonimaalauksen perusopetus käsittää 500 oppituntia. Perusopetus koostuu kymmenestä opintokokonaisuudesta.

Opetussuunnitelman tarkoituksena on antaa opiskeluun pitkäjänteisyyttä ja taivoitteellisuutta sekä tukea opettajaa työssään.

 

 

Opintokirja

Opetussuunnitelmaan liittyy oppilaan opintokirja. Oppilaan suoritettuaan opintokokonaisuuden koulutuksen järjestäjä tekee merkinnän opintokirjaan sivulle kyseiseen kohtaan. Opintokirjan lopussa oleville sivuille oppilas voi merkitä muita omaan ikonimaalauksen opiskeluun liittyviä asioita, opintomatkoja ja osallistumisensa ikoninäyttelyihin.

Opintokirjan voi ostaa Helsingissä Tuohuksesta, Liisankatu 29 ja Heinävedellä Valamon kirjakaupasta. Ikonimaalauksen opettajat voivat tilata opintokirjoja Ritva Rojolta, ritva.rojo(at)pumilo.fi

Opintokirjan hinta on 6 e.

 

Opettajat

Alla olevasta listasta ikonimaalauksesta kiinnostuneet henkilöt ja toiselle paikkakunalle muuttamassa olevat maalauksen opiskelijat löytävät niiden opettajien yhteystiedot, jotka soveltavat opetuksessaan opetussuunnitelmaa.