Jäseneksi liittyminen

Suomen ikonimaalarit ry jäseneksi voi sääntöjen mukaan hakea ikonimaalausta harrastava henkilö, joka sitoutuu edistämään yhdistyksen tarkoitusperiä. Hallitus hyväksyy uudet jäsenet.

Jäsenhakemuskaavake (pdf)

Hallituksen päätöksen mukaan jäseneksi pyrkivän tulee lähettää hallituksen puheenjohtajalle kirjallinen tutkielma/selvitys jonkin maalaamansa ikonin taustasta ja merkityksestä. Hänen tulee esitellä hallituksen jäsenille joitakin maalaamiaan ikoneja. Jos esittely tapahtuu valokuvien avulla, kuvat lähetetään hallituksen puheenjohtajalle paperikuvina tai sähköisessä muodossa sähköpostin avulla. Kuvakoko sähköpostissa korkeintaan 300 kilotavua.

Jäsenhakemuskaavakkeen, tutkielman ja kuvat voi lähettää puheenjohtajan maapostiosoitteeseen tai sähköisessä muodossa sähköpostiosoitteeseen info.suomenikonimaalarit(at)gmail.com